วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชสถาน ชเวดากง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชสถาน ชเวดากง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน

CODE TEAM190130 3วัน 2คืน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,900 12,900 9,900 9,900 9,900 แสดง Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,900 12,900 9,900 9,900 9,900 แสดง Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชสถาน ชเวดากง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชสถาน ชเวดากง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน