วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์

CODE TEAM190135 4วัน 3คืน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park
27 ก.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )
ที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน
กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,900 19,900 15,900 15,900 14,900 แสดง Sold Out
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,900 16,900 12,900 12,900 11,900 แสดง Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,900 19,900 15,900 15,900 14,900 แสดง Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 15,900 19,900 15,900 15,900 14,900 แสดง Sold Out
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,900 16,900 12,900 12,900 11,900 แสดง Sold Out
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,900 16,900 12,900 12,900 11,900 แสดง Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,900 16,900 12,900 12,900 11,900 แสดง Sold Out
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,900 21,900 17,900 17,900 16,900 แสดง Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,900 20,900 16,900 16,900 15,900 แสดง Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 16,900 20,900 16,900 16,900 15,900 แสดง Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 15,900 19,900 15,900 15,900 14,900 แสดง Sold Out
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,900 17,900 13,900 13,900 12,900 แสดง Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,900 19,900 15,900 15,900 14,900 แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,900 19,900 15,900 15,900 14,900 แสดง Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,900 18,900 14,900 14,900 13,900 แสดง Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,900 18,900 14,900 14,900 13,900 แสดง Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,900 18,900 14,900 14,900 13,900 แสดง Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,900 18,900 14,900 14,900 13,900 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน