วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมูบ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมูบ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต

CODE TEAM190168 5วัน 3คืน
ชมใบไม้เปลี่ยนสี, พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวเกียวโต
1 ต.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )
ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 26,888 34,788 26,888 26,888 - แสดง จอง
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 27,888 35,788 27,888 27,888 - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมูบ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมูบ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 26,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน