วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว สักาาระ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว สักาาระ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์

CODE TEAM190186 2วัน 1คืน
สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
26 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )
ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
26 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 7,900 9,900 7,900 7,900 6,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว สักาาระ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว สักาาระ 9 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน