วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์เช็ก พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 1

Loading...
CODE TEAM190153 10วัน 7คืน
ล่องแม่น้ำดานูบ, สะพานชาร์ล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลล์ชตัทท์
เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ -หมู่บ้านกรีนซิ่ง - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ- กรุงปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง- ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
4 ดาว
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62
เริ่ม 83,000 บ.