วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์เช็ก พบ 10 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 5

Loading...
CODE TEAM180031 8วัน 5คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลสตัท
ซุปกูลาซหมู
กรุงเวียนนา, เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์, เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก, สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก, เยือนกรุงบราติสลาว่า, ช้อปปิ้งOUTLET
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 55,900 บ.
CODE TEAM180044 10วัน 7คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, ชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลสตัท
ซุปกุลาซ, เป็ดอบโบฮีเมียน, ขาหมูเยอรมัน
เวียนนา–พระราชวังเชินบรุนน์–บูดาเปสต์-ช้อปปิ้ง Outlet–บราติสลาวา–ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-ฟุสเซ่น–อินส์บรูก
3 ดาว
พ.ค. - 62
มิ.ย. - 62
เริ่ม 65,900 บ.
CODE TEAM180048 10วัน 7คืน
ล่องเรือชมรัฐสภากรุงบูดาเปสต์, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลสตัท
ซุปกุลาซหมู, เป็ดอบโบฮีเมีย, ขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ
กรุงเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์–บูดาเปสต์– ปราสาทปราก-เชสกี้ ครุมลอฟ-ฮัลสตัท-ทิทิตเซ่-โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-มิลาน
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 65,900 บ.
CODE TEAM180032 10วัน 7คืน
ชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัท, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เชสกี้ ครุมลอฟ, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ซุปกูลาซหมู
กรุงเวียนนา, เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์, เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก, ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์, สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 66,900 บ.
CODE TEAM180047 10วัน 7คืน
พิชิตยอดเขายูงเฟรา, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลสตัท
ฟองดูร์ชีส
กรุงเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์–บูดาเปสต์–ช้อปิ้งOutlet–ปราก–ซาลส์บวร์ก–น้ำตกไรน์-อินเทอลาเกน-ลูเซิร์น-ซูริค
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 69,900 บ.