วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์เยอรมันนี พบ 15 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 5

Loading...
CODE TEAM190123 8วัน 5คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เดินเล่นหมู่บ้านฮัลสตัท
ขาหมูเยอรมัน,หมูทอดเวียนนา, ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮีเมียน และ อาหารไทย
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ -กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส
3 ดาว
ต.ค. - 62
เริ่ม 43,900 บ.
CODE TEAM190125 10วัน 7คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์, ล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ที่ ฮลสตัท
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - บูดาเปสต์ – Outlet – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น
3 ดาว
ต.ค. - 62
พ.ย. - 62
เริ่ม 59,900 บ.
CODE TEAM190122 10วัน 7คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, ชมความงดงามของสำนักสงค์เมลค์แอบบีย์
ไส้กรอกเยอรมัน, ซุปกุลาซ, เป็ดสไตล์โบฮีเมียน
จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก - ราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่ - เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก – มิวนิค
3 ดาว
ต.ค. - 62
เริ่ม 61,900 บ.
CODE TEAM190177 11วัน 8คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงาม
เป็ดอบโบฮีเมียน, ขาหมูเยอรมัน
ชมพระราชวังเชินบรุนน์ l สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก l ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก l พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ l เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท l เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
4 ดาว
เริ่ม 65,900 บ.
CODE TEAM190153 10วัน 7คืน
ล่องแม่น้ำดานูบ, สะพานชาร์ล, เชสกี้ ครุมลอฟ, ฮัลล์ชตัทท์
เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ -หมู่บ้านกรีนซิ่ง - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ- กรุงปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง- ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
4 ดาว