วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 2

Loading...
CODE TEAM190179 4วัน 3คืน
นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธรรมเมกขสถูป
เขาคิชฌกูฏ l ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร l ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา l ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา l ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา l ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า l ชมวัดมหาโพธิ์
4 ดาว
ม.ค. - 63
เริ่ม 19,900 บ.
CODE TEAM190180 7วัน 6คืน
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา
เยี่ยมชม พุทธคยา l เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ l ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก l เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ l เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก l ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
4 ดาว
ม.ค. - 63
เริ่ม 26,900 บ.