วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์อินโดนีเซีย พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 1

Loading...
CODE TEAM190158 4วัน 3คืน
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี, ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
ชมวัดบราตัน - วัดเทมภัคสิริงค์ - ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน - วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี - ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด - ชม วัดเบซากีซ์ - บาหลีสวิงค์
3 ดาว