วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์ต่างประเทศ พบ 180 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 33

Loading...
CODE TEAM190185 1วัน
ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, พระหินอ่อน
CODE TEAM190186 2วัน 1คืน
สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
4 ดาว
CODE TEAM190131 3วัน 2คืน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
5 ดาว
พ.ย. - 62
เริ่ม 13,900 บ.
CODE TEAM190135 4วัน 3คืน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park
กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน
4 ดาว
CODE TEAM190158 4วัน 3คืน
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี, ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
ชมวัดบราตัน - วัดเทมภัคสิริงค์ - ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน - วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี - ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด - ชม วัดเบซากีซ์ - บาหลีสวิงค์
3 ดาว
พ.ย. - 62
เริ่ม 14,900 บ.
CODE TEAM190156 6วัน 4คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซาน - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป - ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
3 ดาว
พ.ย. - 62
เริ่ม 17,900 บ.
CODE TEAM190178 4วัน 2คืน
สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ l ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก l ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท l Step Well วัดพระพิฆเนศ
4 ดาว
พ.ย. - 62
เริ่ม 18,900 บ.
CODE TEAM190179 4วัน 3คืน
นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธรรมเมกขสถูป
เขาคิชฌกูฏ l ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร l ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา l ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา l ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา l ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า l ชมวัดมหาโพธิ์
4 ดาว