วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.

ช่องทางการชำระเงินและเงื่อนไข

ก่อนการชำระเงินกรุณาศึกษารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขการให้บริการ

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระเงินด้วยเช็ค หรือ เงินสด
  2. ชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี สาขา
บจก. ที.ทีม ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส ออมทรัพย์ 044 – 1 – 79115 – 1 สำนักพหลโยธิน
คุณอุทุมพร ดวงจันทร์ ออมทรัพย์ 014 – 2 – 81856 – 3 พหลโยธิน