วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พบ 15 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 2

Loading...
CODE TEAM190145 10วัน 7คืน
ล่องเรือกอนโดล่า, Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส – เที่ยวชมเมือง -หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์
4 ดาว
ธ.ค. - 62
เริ่ม 99,000 บ.
CODE TEAM190146 11วัน 8คืน
ขึ้นยอดเขายูงเฟรา, นั้งรถไฟ TGV สู่ปารีส, ล่องเรือกอนโดล่า
นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - อินเทอลาเก้น- สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส
4 ดาว