วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 2

Loading...
CODE TEAM180105 6วัน 4คืน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยว 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
พระกระโดดกำแพง
วัดจงไถ่ถาน–วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานอาหลี่ซัน–ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซันวัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–นั่งรถไฟTRAสู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟTRAสู่ไทเป–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย๋หลิ่ว
3 ดาว
มิ.ย. - 62
ก.ค. - 62
เริ่ม 25,888 บ.
CODE TEAM180104 5วัน 3คืน
ล่องเรือยอร์ชทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101, ปล่อยโคมลอยผิงซี
เสี่ยวหลงเปาไต้หวัน, สุกี้ไต้หวัน, กุ้งมังกรไต้หวัน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อทุยานเย๋หลิ่ว-ผิงซี–หมู่บ้านสือเฟิน-วัดหลงซาน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–Taipei Fish market–วัดถงไถ่ถาน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถัมซำจั๋ง–วัดเหวินอู่-หมุ่บ้านสายรุ้ง
5 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 33,888 บ.