วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน Premium Economy class พัก 5 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน Premium Economy class พัก 5 ดาว

CODE TEAM180104 5วัน 3คืน
ล่องเรือยอร์ชทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101, ปล่อยโคมลอยผิงซี
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อทุยานเย๋หลิ่ว-ผิงซี–หมู่บ้านสือเฟิน-วัดหลงซาน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–Taipei Fish market–วัดถงไถ่ถาน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถัมซำจั๋ง–วัดเหวินอู่-หมุ่บ้านสายรุ้ง
เสี่ยวหลงเปาไต้หวัน, สุกี้ไต้หวัน, กุ้งมังกรไต้หวัน
5 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 33,888 43,388 33,888 33,888 33,888 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน Premium Economy class พัก 5 ดาว
ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน Premium Economy class พัก 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น 33,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน