วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง

CODE TEAM190026 5วัน 3คืน
ทำคิมบับ, สวมชุดฮันบก, ปั่น Rali Bike
1 มี.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )
ชมสวนThe Garden of the Morning Calm-เกาะนามิ-ปั่น Rali Bike-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ถนนยออิโดพระราชวังเคียงบ๊อคคุง -หมู่บ้านบุกชนฮันนก-โซลทาวเวอร์
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 23,888 30,788 23,888 22,888 21,888 แสดง Sold Out
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 23,888 30,788 23,888 22,888 21,888 แสดง Sold Out
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 24,888 31,788 24,888 23,888 22,888 แสดง Sold Out
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 24,888 31,788 24,888 23,888 22,888 แสดง Sold Out
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 24,888 31,788 24,888 23,888 22,888 แสดง Sold Out
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 24,888 31,788 24,888 23,888 22,888 แสดง Sold Out
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 26,888 33,788 26,888 25,888 24,888 แสดง Sold Out
5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 27,888 34,788 27,888 26,888 25,888 แสดง Sold Out
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 33,888 40,788 33,888 32,888 31,888 แสดง Sold Out
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 34,888 41,788 34,888 33,888 32,888 แสดง Sold Out
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 33,888 40,788 33,888 32,888 31,888 แสดง Sold Out
19 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 23,888 30,788 23,888 22,888 21,888 แสดง Sold Out
25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 24,888 31,788 24,888 23,888 22,888 แสดง Sold Out
26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 24,888 31,788 24,888 23,888 22,888 แสดง Sold Out
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 26,888 33,788 26,888 25,888 24,888 แสดง Sold Out
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 25,888 32,788 25,888 24,888 23,888 แสดง Sold Out
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 25,888 32,788 25,888 24,888 23,888 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน