วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน

CODE TEAM190107 3วัน 2คืน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
31 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
5 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,900 15,900 12,900 12,500 11,900 แสดง จอง
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง จอง
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 10,900 13,900 10,900 10,500 9,900 แสดง จอง
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
19 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,900 15,900 12,900 12,500 11,900 แสดง จอง
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,900 15,900 12,900 12,500 11,900 แสดง จอง
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,900 15,900 12,900 12,500 11,900 แสดง จอง
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,900 14,900 11,900 11,500 10,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้น 10,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน