วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา รีพลัสเบย์

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา รีพลัสเบย์

CODE TEAM190113 3วัน 2คืน
นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )
ฮ่องกง-ใหญ่วัดโป่หลิน–นั่งกระเช้านองปิง–City gate outlets-แชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-Mongkok Ladies Market-Symphony of Light-อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 18,900 25,400 18,900 18,900 17,900 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา รีพลัสเบย์
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา รีพลัสเบย์
ราคาเริ่มต้น 18,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน