วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย  ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน

CODE TEAM190115 4วัน 3คืน
The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
6 มิ.ย. 62 - 20 ต.ค. 62 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )
ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ เครื่องสำอางต่างๆมากมาย
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,900 13,900 9,900 13,400 13,400 แสดง จอง
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 10,900 14,900 10,900 14,400 14,400 แสดง จอง
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,900 14,900 10,900 14,400 14,400 แสดง จอง
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง
15 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 15,900 19,900 15,900 19,400 19,400 แสดง จอง
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 15,900 19,900 15,900 19,400 19,400 แสดง จอง
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,900 19,900 15,900 19,400 19,400 แสดง จอง
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,900 17,900 13,900 17,400 17,400 แสดง จอง
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,900 17,900 13,900 17,400 17,400 แสดง จอง
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 13,900 17,900 13,900 17,400 17,400 แสดง จอง
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 11,900 15,900 11,900 15,400 15,400 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย  ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน