วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

CODE TEAM190125 10วัน 7คืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์, ล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ที่ ฮลสตัท
9 ส.ค. 62 - 10 พ.ย. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - บูดาเปสต์ – Outlet – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
9 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 62,900 73,400 62,900 62,900 62,900 แสดง จอง
1 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 62,900 73,400 62,900 62,900 62,900 แสดง จอง
6 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 63,900 73,800 63,900 63,900 63,900 แสดง จอง
1 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 59,900 66,400 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
ราคาเริ่มต้น 59,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน