วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์ตุรกี พบ 5 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 2

Loading...
CODE TEAM190079 10วัน 7คืน
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย, ชมระบำหน้าท้อง
อิสตัลบู–พระราชวังโดลมาบาเช–อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตันคัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์เมฟลานา–ปามุคคาเล–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองโบราณเฮียราโพลิส–เมืองโบราณเอเฟซุส–บ้านพระแม่มารี ดาสึ–เพอร์กามัม–วิหารอะโครโปลิส–ชานัคคาเล เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 38,900 บ.
CODE TEAM190080 8วัน 5คืน
โชว์ระบำหน้าท้อง, ล่องเรือบอสฟอรัส
อิชเมียร์–บ้านพระแม่มารี–เอเฟซุส–คูซาดาซึ–ปามุคคาเล–เฮียราโพลิสคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา–คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน–พิธภัณฑ์กลางแจ้ง–อิสตันบูลสุเหร่าสีน้ำเงิน–ฮาเยียโซเฟีย–สไปซ์มาเก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
3 ดาว
มิ.ย. - 62
เริ่ม 38,900 บ.